Łatwiej uwierzyć w anioły [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Łat­wiej uwie­rzyć w anioły niż w dru­giego człowieka.

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2019, 12:46

Można i tak, ale le­piej sa­memu wy­bierać. ;) 

Michał tak traf­nie na­pisałeś ,że do­dam tyl­ko dla Ciebie uśmiech;-))
Li­la bo to jest naj­trud­niej­sze!świet­nie to sformułowałaś;-)
Ar­tu­ro a może już ni­kogo nie szu­kać a pop­rostu poz­wo­lić się odnależć;-) 

W ta­kiej sy­tuac­ji war­to poszu­kać człowieka... trze­ciego. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

ale też ... anioły "są" dla nas dob­re, pod­czas gdy prze­ważnie tra­cimy wpuszczając do ser­ca in­ne­go człowieka. 

dob­re.
człowiek, w prze­ciwieństwie do ob­ra­zu anioła jest wielo­wymiaro­wy i niewidzialny. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]