Łatwiej uwierzyć w anioły [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 7 opinii.

Łat­wiej uwie­rzyć w anioły niż w dru­giego człowieka.

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2019, 13:46

Cza­sem nasze wy­bory nie są traf­ne ,może le­piej zdać się na los;-)miłego dnia Arturze;-) 

Można i tak, ale le­piej sa­memu wy­bierać. ;) 

Michał tak traf­nie na­pisałeś ,że do­dam tyl­ko dla Ciebie uśmiech;-))
Li­la bo to jest naj­trud­niej­sze!świet­nie to sformułowałaś;-)
Ar­tu­ro a może już ni­kogo nie szu­kać a pop­rostu poz­wo­lić się odnależć;-) 

W ta­kiej sy­tuac­ji war­to poszu­kać człowieka... trze­ciego. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

ale też ... anioły "są" dla nas dob­re, pod­czas gdy prze­ważnie tra­cimy wpuszczając do ser­ca in­ne­go człowieka. 

dob­re.
człowiek, w prze­ciwieństwie do ob­ra­zu anioła jest wielo­wymiaro­wy i niewidzialny. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]