Kochaj tak, jakby to [...] – Jan Bebą

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jan Bebą — zgromadziliśmy 1 opinia.

Kochaj tak, jak­by to był Twój os­tatni dzień.
Baw się tak, jak­by to był Twój os­tatni dzień.
Nie żałuj de­cyz­ji, przez które choć przez chwilę byłeś szczęśli­wy.
To Twój nie­szczęsny ko­niec - nie znasz dnia ani godzi­ny.

A gdy już odej­dziesz do od­ległej krainy...
Zro­zumiesz, że to nie śmierć.

Zro­zumiesz, że życie to sen...

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 września 2015, 19:34

Cieka­wa puenta. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]