Kochaj tak, jakby to [...] – Jan Bebą

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jan Bebą — zgromadziliśmy 1 opinia.

Kochaj tak, jak­by to był Twój os­tatni dzień.
Baw się tak, jak­by to był Twój os­tatni dzień.
Nie żałuj de­cyz­ji, przez które choć przez chwilę byłeś szczęśli­wy.
To Twój nie­szczęsny ko­niec - nie znasz dnia ani godzi­ny.

A gdy już odej­dziesz do od­ległej krainy...
Zro­zumiesz, że to nie śmierć.

Zro­zumiesz, że życie to sen...

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 września 2015, 19:34

Cieka­wa puenta. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]