Kiedyś - beztroska, ciesząca [...] – BadAngel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest BadAngel — zgromadziliśmy 0 opinii.

Kiedyś - bez­tros­ka, ciesząca się z rzeczy małych i błachych, po­magająca in­nym, ko­leżeńska,ot­warta, pełna zaufa­nia do ludzi.
Dzi­siaj - przygnębiona, zam­knięta w so­bie, zat­roska­na, wciąż za­myślo­na, zdol­na do te­go by ra­nić in­nych, tak jak ją raniono.


To tyl­ko sku­tek uboczny miłości...

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2010, 21:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]