Kiedyś - beztroska, ciesząca [...] – BadAngel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest BadAngel — zgromadziliśmy 0 opinii.

Kiedyś - bez­tros­ka, ciesząca się z rzeczy małych i błachych, po­magająca in­nym, ko­leżeńska,ot­warta, pełna zaufa­nia do ludzi.
Dzi­siaj - przygnębiona, zam­knięta w so­bie, zat­roska­na, wciąż za­myślo­na, zdol­na do te­go by ra­nić in­nych, tak jak ją raniono.


To tyl­ko sku­tek uboczny miłości...

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2010, 21:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]