Kiedy patrzę w lustro [...] – Brasil.Meu.Amor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Brasil.Meu.Amor — zgromadziliśmy 0 opinii.

"Kiedy pat­rzę w lus­tro o po­ran­ku, czuję za­pach - per­fu­my. Przy­pomi­nają mi Ciebie.
Za każdym ra­zem kiedy za­mykam oczy... Widzę Cię..." ~ I.N .x

(przetłumaczo­ne by Brasil.Meu.Amor)

"E que Eu te amo tan­to... "
x

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2013, 11:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brasil.Meu.Amor

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:27Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.