Kiedy patrzę w lustro [...] – Brasil.Meu.Amor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Brasil.Meu.Amor — zgromadziliśmy 0 opinii.

"Kiedy pat­rzę w lus­tro o po­ran­ku, czuję za­pach - per­fu­my. Przy­pomi­nają mi Ciebie.
Za każdym ra­zem kiedy za­mykam oczy... Widzę Cię..." ~ I.N .x

(przetłumaczo­ne by Brasil.Meu.Amor)

"E que Eu te amo tan­to... "
x

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2013, 11:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brasil.Meu.Amor

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:42truman sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

dzisiaj, 17:41truman do­dał no­wy tek­st nie pij

dzisiaj, 17:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:38M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 14:33M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 13:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 11:22piórem2 do­dał no­wy tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]