Każdy z nas pisze [...] – Condor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Condor — zgromadziliśmy 0 opinii.

Każdy z nas pisze własną księgę,
pełną tra­gedii, dra­matur­gii i komedii.
Ko­lej­ny roz­poczy­nający się dzień jest akapitem,
a każda his­to­ria ko­lej­nym rozdziałem.
Nie możemy się cofnąć i na­pisać cze­goś od nowa,
po­nieważ pew­ne­go dnia pos­ta­wimy os­tatnią kropkę.
A nasze dzieło tra­fi ja­ko zakończone
w dłonie je­dyne­go kry­tyka li­tera­tury życia ludzkiego.
Który obiek­tywnie oce­ni nasze wypociny.
Na­wet jeśli skończyły się one w połowie zda­nia.

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 grudnia 2010, 22:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na