Każdy potrzebuje misia, koca, [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Każdy pot­rze­buje mi­sia, ko­ca, swet­ra ciepłego, ko­goś do przy­tula­nia do po­tar­mosze­nia.

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2017, 12:26

Ja sie do­myślam.
To myśl ogólna nic osobistego. 

Ja WIEM! 

Każdy od­czy­tuje tak jak pot­rze­buje, /jas­ne, nie będę się spierać/
pozdrawiam 

Ale ja i tak wiem. 

nie, nic kon­kret­ne­go :) 

Ro­zumiem co masz na myśli przez potarmoszenie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej