Jeżeli przy kimś chociaż [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 18 opinii.

Jeżeli przy kimś cho­ciaż raz w życiu poczu­jesz się wyjątko­wym - uciekaj!...

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 18:43

nie raz i nie dwa Cię to spot­ka ucie­czka nic nie da ....strach przed niez­na­nym czy tchórzostwo? 

a ty tv 

Za wcześnie, tym­cza­sem łyk­nij pastylki. 

Wystarczy 

bywam
prze­baczam ci 

Da­niel, skup się na włas­nej tępo­cie, bo przesadzasz.

Bożen­ko, ko­biety często nie kierują się lo­giką, tyl­ko emoc­ja­mi, a te­go ro­zum nie ogar­nie, na­wet Wasz, kobiecy. 

To oz­nacza że nie sta­racie się nas zrozumieć 

przes­tań chłopie, nie możesz być aż tak tępy 

Bo Bożen­ka to lu­bi? :) 

a po co? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]