Jeżeli przy kimś chociaż [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 18 opinii.

Jeżeli przy kimś cho­ciaż raz w życiu poczu­jesz się wyjątko­wym - uciekaj!...

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 18:43

nie raz i nie dwa Cię to spot­ka ucie­czka nic nie da ....strach przed niez­na­nym czy tchórzostwo? 

a ty tv 

Za wcześnie, tym­cza­sem łyk­nij pastylki. 

Wystarczy 

bywam
prze­baczam ci 

Da­niel, skup się na włas­nej tępo­cie, bo przesadzasz.

Bożen­ko, ko­biety często nie kierują się lo­giką, tyl­ko emoc­ja­mi, a te­go ro­zum nie ogar­nie, na­wet Wasz, kobiecy. 

To oz­nacza że nie sta­racie się nas zrozumieć 

przes­tań chłopie, nie możesz być aż tak tępy 

Bo Bożen­ka to lu­bi? :) 

a po co? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]