Jeżeli jestem błędem, to [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 23 opinie.

Jeżeli jes­tem błędem, to okaż mi ser­ce i nie pop­ra­wiaj.

myśl dnia z 30 marca 2016 roku
zebrała 29 fiszek • 15 marca 2016, 18:52

też so­bie wczo­raj powracałem 

lu­bię wra­cać do te­go ciepła 

os­tatnio wpadłem na halę do chłopaków z ma­gazy­nu i je­den do mnie i ta­kiego młode­go - sam go zat­rudniłem he he;
- wiecie, że ewa ko­pacz leży w szpitalu

my pat­rzy­my na siebie
ja nie [...] — czytaj całość

No... Widzieć Cię ot­wierając stronę - Ma­ke my day. 

słusznie, od pop­ra­wiania, z błędu można stać się po­myłką, dob­ra myśl. 

no to wska­zano Cię pal­cem i słusznie
pop­raw kra­wat, na głównej jesteś!;) 

raczej sens jest nieco inny
choć pew­nie wiele jest sensów

chodzi o ciężar błędu niesione­go sa­memu Aga
tak z mo­jego za­mysłu

na mnie pora
zos­tałem za­myślo­ny na dzi­siej­szy dzień
le­piej się wyśpię heh

dob­rej nocy 

ano jest pełny

tym ra­zem zmiana miej­sca za­mie­szka­nia była dobrą de­cyzją
spo­ry pokój ze spo­rym bal­ko­nem za 750 zł ze wszystkim

świet­ne miejsce
15 mi­nut do pra­cy i 45 na studia
obok skle­py i pętla autobusowa [...] — czytaj całość

; D

hmm kra­wat można mi pop­ra­wić cza­sem he he 

a jeżeli mnie nie ma to cho­ciaż mnie Pop­rawcie żeby było na co choćby wska­zać pal­cem hehe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]