Jeżeli jestem błędem, to [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 23 opinie.

Jeżeli jes­tem błędem, to okaż mi ser­ce i nie pop­ra­wiaj.

myśl dnia z 30 marca 2016 roku
zebrała 29 fiszek • 15 marca 2016, 18:52

też so­bie wczo­raj powracałem 

lu­bię wra­cać do te­go ciepła 

os­tatnio wpadłem na halę do chłopaków z ma­gazy­nu i je­den do mnie i ta­kiego młode­go - sam go zat­rudniłem he he;
- wiecie, że ewa ko­pacz leży w szpitalu

my pat­rzy­my na siebie
ja nie [...] — czytaj całość

No... Widzieć Cię ot­wierając stronę - Ma­ke my day. 

słusznie, od pop­ra­wiania, z błędu można stać się po­myłką, dob­ra myśl. 

no to wska­zano Cię pal­cem i słusznie
pop­raw kra­wat, na głównej jesteś!;) 

raczej sens jest nieco inny
choć pew­nie wiele jest sensów

chodzi o ciężar błędu niesione­go sa­memu Aga
tak z mo­jego za­mysłu

na mnie pora
zos­tałem za­myślo­ny na dzi­siej­szy dzień
le­piej się wyśpię heh

dob­rej nocy 

ano jest pełny

tym ra­zem zmiana miej­sca za­mie­szka­nia była dobrą de­cyzją
spo­ry pokój ze spo­rym bal­ko­nem za 750 zł ze wszystkim

świet­ne miejsce
15 mi­nut do pra­cy i 45 na studia
obok skle­py i pętla autobusowa [...] — czytaj całość

; D

hmm kra­wat można mi pop­ra­wić cza­sem he he 

a jeżeli mnie nie ma to cho­ciaż mnie Pop­rawcie żeby było na co choćby wska­zać pal­cem hehe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]