jesteśmy tu po to [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 11 opinii.

jes­teśmy tu po to by uważać się za bogów

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 20:32

Mów za siebie. 

przepraszam
obiecuję poprawę 

Nieskutecznie. 

ro­bię to 

Lecz się. 

dorośnij 

Spójrz na włas­ne, może od­naj­dziesz za­gubiony sens. 

spójrz na swo­je stwier­dze­nia, od­po­wie­dzi, opinie
może zrozumiesz 

Po co uważać się za bogów? 

ale co po co, ... po­dałem już odpowiedź... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]