Jestem tylko człowiekiem chorym [...] – amanda12631

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest amanda12631 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Jes­tem tyl­ko człowiekiem cho­rym na nienor­malność w świecie gdzie ja­kiś człowiek ok­reślił nor­malność..

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 kwietnia 2019, 22:51

zgadza się
nor­malność to je­dynie wzgórze krzy­wej dzwonowej 

to tyl­ko brak ra­dości ze zdrowia,
nor­malność ta­ka fo­rem­ka, w które wcis­ka się ludzi na siłę, od­ci­nając od nich ich kon­tu­ry. a po­tem pod mas­ka­mi dławią się własną krwią aż za­mienią się w zombie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

silvershadow

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]