jestem skałą, kruszeję – AMA

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AMA — zgromadziliśmy 8 opinii.

jes­tem skałą, kruszeję

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2018, 07:23

kruche, ale... cia­cho :)) 

po­noć :) 

kto szpe­ra nie błądzi 

a to przepraszam
wi­docznie za dużo szpe­ram :) 

i to jest ważne 

wi­tam, dla mnie to no­we.. poz­dra­wiam : ) 

dość znane 

ciekawe
in­ne spoj­rze­nie na skałę
(skała - piotr, lit) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

wczoraj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

wczoraj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

wczoraj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

wczoraj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

wczoraj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]