Jeśli jesteś kowalem własnego [...] – Sidka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sidka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeśli jes­teś ko­walem włas­ne­go lo­su, dlacze­go przek­li­nasz Bo­ga za każde swo­je niepo­wodze­nie?

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 lutego 2010, 23:17

Świet­na myśl, naprawdę. 

... ja zna­lazłem wytłumacze­nie te­go "nielo­giz­mu"... ale sam mu­siałem do te­go dojść... na­wet, nie tak daw­no, pi­sałem o tym na portalu...

http://www.cytaty.info/mysl/53963/1 

No tak. Wiesz, chy­ba kiedyś o to ko­goś ta­kiego za­pytam bo to dziw­ne. Tzn nie dziw­ne ale nielogiczne. 

... ja bym spy­tał o to tych którzy uczą... z jed­nej stro­ny że o wszys­tkim de­cydu­je "Bóg" a później za­dają byś był "ko­walem"... niech w końcu wy­jaśnią ten lo­giczny absurd... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]