Jedni wydają siebie za [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 6 opinii.

Jed­ni wy­dają siebie za pieniądze.
In­ni wy­dają in­nych za ta­lent.

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lipca 2018, 09:08

Można ma­lować ser­cem i um­rzeć z głodu, jeśli się nie znaj­dzie swo­jego... "op­rawcy" ;)
Dru­gie dno; można też wy­dawać na śmierć.. za pieniądze, al­bo za ta­lent... ;)
Trze­cie dot. wy­dawa­nia za mąż(ta­lent, al­bo pieniądze... bo miłość chodzi włas­ny­mi drogami)
Pew­nie jest więcej. :) 

a jed­nak po bib­liote­kach nie chodzą tyl­ko duchy
np.audi­booki to porażka 

ale po co co­kol­wiek wy­dawać kiedy te­raz czy­ta się telefony 

cho­ciaż myśl ma wiele wątków 

niektórzy mówią, że to nie sztuka
zapłacić za druk i wydać
dużo trud­niej przed dru­kowa­niem zna­leźć od­biorcę, który w nas zainwestuje 

jak to wy­daje za pieniądze?
w sen­sie ta­kie demo? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]