Jak często prosimy o [...] – teee

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teee — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jak często pro­simy o ko­lejną szansę, a i tak jej nie wy­korzys­tu­jemy... i tak w kółko..

myśl
zebrała 43 fiszki • 21 maja 2010, 18:29

Tak, zu­pełnie się z tym zgadzam :) 

też znam to z autop­sji :/
sta­le ma­my nadzieję że dos­ta­niemy ko­lejną gdy coś nie wyj­dzie... ta­kie coś w rodza­ju koła ratunkowego... 

Może i masz rację ;] ale mój przy­padek ta­ki nie jest...błagam o ko­lejną szansę a i tak ją spiep­rze..a gdy jest ja­kaś okaz­ja to jej nie wy­korzys­tuję a te­raz żałuję, i będę żałować do końca życia że tej okaz­ji, szan­sy nie wy­korzys­tałam..tak to za mną chodzi.. ;/ 

wy­daje mi się że pro­simy o ko­lej­ne, bo wie­rzy­my że może wreszcie któraś szan­sa zos­ta­nie wy­korzys­ta­na :)
al­bo to kwes­tia przyzwyczajenia... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]