Jak chcesz zacząć żyć [...] – semmy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest semmy — zgromadziliśmy 6 opinii.

Jak chcesz zacząć żyć sko­ro każdej no­cy szu­kasz fur­tki do in­ne­go świata?

myśl • 21 marca 2019, 20:44

mo­ja opi­nia po­niżej na cy­tatach chy­ba PRL, nie jest moją opi­nią Jest opi­nią...i tu so­bie wpiszcie, czyją. To, co wid­nieje po­niżej, jest po­niżej Pa­nie Ad­min, po­niżej cze­go i w imię cze­go tak się Pan bawisz??? 

za w chwi­li na­rodzin, da­lej się nie wpiep­rzaj ziem­ski bogu 

Widzę że i ty podąższ stojąc w miejscu. 

Piórem2 tak :( bar­dzo.. ludzie cza­sem pot­rze­buja się uwol­nić od rzeczy­wis­tości by­leby niez­byt często 

Ale to b. Rzadkie. 

Trze­ba bar­dzo chcieć to ja­koś przeżyć. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]