Jak chcesz zacząć żyć [...] – semmy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest semmy — zgromadziliśmy 6 opinii.

Jak chcesz zacząć żyć sko­ro każdej no­cy szu­kasz fur­tki do in­ne­go świata?

myśl • 21 marca 2019, 21:44

mo­ja opi­nia po­niżej na cy­tatach chy­ba PRL, nie jest moją opi­nią Jest opi­nią...i tu so­bie wpiszcie, czyją. To, co wid­nieje po­niżej, jest po­niżej Pa­nie Ad­min, po­niżej cze­go i w imię cze­go tak się Pan bawisz??? 

za w chwi­li na­rodzin, da­lej się nie wpiep­rzaj ziem­ski bogu 

Widzę że i ty podąższ stojąc w miejscu. 

Piórem2 tak :( bar­dzo.. ludzie cza­sem pot­rze­buja się uwol­nić od rzeczy­wis­tości by­leby niez­byt często 

Ale to b. Rzadkie. 

Trze­ba bar­dzo chcieć to ja­koś przeżyć. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]