danioł daniel tomczyk
 7 marca 2021 roku, godz. 21:41

skąd wziąłeś to słowo?