I nigdy nie wymazać [...] – Satine

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Satine — zgromadziliśmy 8 opinii.

I nig­dy nie wy­mazać z pa­mięci twoich ro­ześmianych oczu, które pat­rzyły na mnie z taką miłością. Przep­raszam, że mo­je nie pot­ra­fiły tak na ciebie spoj­rzeć...

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 sierpnia 2010, 14:25

Dziękuję za wszytko:) 

To ważne, że w ogóle cze­goś ta­kiego doświad­czyłaś..
Jeżeli to, co Was łączy jest szczerze, to to mi­nie, przej­dzie, wszys­tko wróci do nor­my ;)
Głowa do góry. 

Nie po­winien. Ale jest mi tak blis­ki, ze nie wyzbędę się te­go uczucia.

Ta przy­jaźń jest dla mnie wieczna. 

Bar­dzo mi przyk­ro.. Wiem, ja­ki to ból.
Ale cóż. Tak się praw­dzi­wy przy­jaciel zacho­wać nie powinien.. 

Już poprawiłam.

Mnie bar­dziej bo­li to, że stra­ciłam ko­goś, ko­go uważałam za przy­jaciela. Tyl­ko dla­tego, że on się we mnie za­kochał, a ja mogłam ob­darzyć go tyl­ko wielką przy­jaźnią.
Nig­dy nie zwątpiłam w tą przy­jaźń i na­dal ona dla mnie is­tnieje choć on był tak zaz­dros­ny gdy zo­baczył mnie z in­nym chłopa­kiem na spa­cerz,e że jak to na­pisał 'mam na ciebie wy­je*ane' :( 

*pamięci.
je­den mały błąd jest.


Wzruszająca jest, fak­tycznie. Wspom­nienia bolą.. 

Czy­tając to co na­pisałam łzy cza­sem sa­me cisną się do oczu.
Tak bar­dzo bo­li mnie to co się stało. :(
Dziekuję 

Smutne...
Ale piękne. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 05:45Whitename do­dał no­wy tek­st Najdalej w drodze te­mu, [...]

dzisiaj, 04:35Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 01:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 01:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 01:12Cambel do­dał no­wy tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 00:40Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

wczoraj, 23:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]

wczoraj, 23:40Logos do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie wspom­nienia [...]