Im dłużej szukasz ideału, [...] – oszi3

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest oszi3 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Im dłużej szu­kasz ideału, tym bar­dziej będziesz sa­mot­ny.

myśl • 12 sierpnia 2017, 21:33

Ideału nie na­leży szu­kać, nie ma, ideał trze­ba so­bie stworzyć.
A po­tem, On nam się zwyczaj­nie znudzi...
Niepo­kor­ni, nietu­zin­ko­wi, ale szlachet­ni, zaw­sze przetrwają.
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lakeoffire

Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 22:21Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:13Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mieć przy so­bie przy­naj­mniej [...]

dzisiaj, 22:12Vergil do­dał no­wy tek­st Z cza­sem czym­kolwiek jest [...]

dzisiaj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st * * 

dzisiaj, 21:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st Charakter to cho­roba dzie­dziczna.  

dzisiaj, 21:35batram sko­men­to­wał tek­st Jest ta­kaPiękna miłość ? 

dzisiaj, 21:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:18Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab