Im dłużej szukasz ideału, [...] – oszi3

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest oszi3 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Im dłużej szu­kasz ideału, tym bar­dziej będziesz sa­mot­ny.

myśl • 12 sierpnia 2017, 21:33

Ideału nie na­leży szu­kać, nie ma, ideał trze­ba so­bie stworzyć.
A po­tem, On nam się zwyczaj­nie znudzi...
Niepo­kor­ni, nietu­zin­ko­wi, ale szlachet­ni, zaw­sze przetrwają.
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lakeoffire

Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 17:02kszyszunia do­dał no­wy tek­st Pod ok­nem grzechu

dzisiaj, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny