Im dłużej szukasz ideału, [...] – oszi3

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest oszi3 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Im dłużej szu­kasz ideału, tym bar­dziej będziesz sa­mot­ny.

myśl • 12 sierpnia 2017, 21:33

Ideału nie na­leży szu­kać, nie ma, ideał trze­ba so­bie stworzyć.
A po­tem, On nam się zwyczaj­nie znudzi...
Niepo­kor­ni, nietu­zin­ko­wi, ale szlachet­ni, zaw­sze przetrwają.
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lakeoffire

Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]