Ile razy można zaufac, [...] – Kaszmir

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kaszmir — zgromadziliśmy 3 opinie.

Ile ra­zy można zaufac, ile ra­zy można byc skrzyw­dzo­nym przez tą samą osobę... ty­le ra­zy ile ra­zy wma­wiamy so­bie, że jed­nak jest inaczej...

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 sierpnia 2009, 22:47

Zgadzam się. Dla­tego ufam tyl­ko raz.
Pozdrawiam.
In plus. 

Dokład­nie. Sa­mi wyz­nacza­my gra­nice, na ile so­bie cier­pień poz­wo­limy. Ro­zumiem Cię, bo sa­ma poz­wo­liłam na o wiele za wiele złych chwil ... 

Zaufać tak na prawdę można tyl­ko raz, gdy ktoś już za­wie­dzie nasze zaufa­nie nie będziemy już tak bez­gra­nicznie we wszys­tko wie­rzyć. Możne ja ni­by od­bu­dować ale czy na prawdę będzie tak jak daw­niej? Nie każdy jest wart dru­giej szan­sy, ale zaz­wyczaj pat­rzy­my na to przez pryz­mat uczuć. Kiedyś jed­nak trze­ba ot­worzyć oczy.

pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bauerek

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse