I kiedyś staniesz nad [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 2 opinie.

I kiedyś sta­niesz nad ra­nem poj­mując Boży ułamek, te­go co w ser­cu jest gra­ne.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2017, 00:35

Grze­gorzu , właśnie mam zna­jome­go, co mi to w koło wałku­je.
Ja to wszys­tko ro­zumiem, to ważne jest praktyka.
Jed­nak.. Wierzę w to, że na świecie jest dob­ro. Błądzi­my, gu­bimy się, cza­sem się [...] — czytaj całość

... no to te­raz spodziewaj się ja­kiegoś kapłana prze­konujące­go, że bez udziału re­ligii i kle­ru ten "Boży ułamek" to tyl­ko "ułamek Szatana"...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu