I kiedyś staniesz nad [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 2 opinie.

I kiedyś sta­niesz nad ra­nem poj­mując Boży ułamek, te­go co w ser­cu jest gra­ne.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2017, 00:35

Grze­gorzu , właśnie mam zna­jome­go, co mi to w koło wałku­je.
Ja to wszys­tko ro­zumiem, to ważne jest praktyka.
Jed­nak.. Wierzę w to, że na świecie jest dob­ro. Błądzi­my, gu­bimy się, cza­sem się [...] — czytaj całość

... no to te­raz spodziewaj się ja­kiegoś kapłana prze­konujące­go, że bez udziału re­ligii i kle­ru ten "Boży ułamek" to tyl­ko "ułamek Szatana"...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 11:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 10:47oszi3 sko­men­to­wał tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:44TercanGT do­dał no­wy tek­st Zastanawiam się, czy to [...]

dzisiaj, 10:30Moon G do­dał no­wy tek­st Kiedy zos­ta­jesz kimś, kim [...]

dzisiaj, 10:09zofija do­dał no­wy tek­st Tylko Miłość i zdro­wie [...]

dzisiaj, 10:09kati75 do­dał no­wy tek­st W pa­mięci

dzisiaj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Ist0ta < Abs8lut­na