I jedna bajka może [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 10 opinii.

I jed­na baj­ka może mieć dwa mo­rały.

myśl dnia z 13 października 2017 roku
zebrała 12 fiszek • 11 października 2017, 08:50

i trzy może mieć

tyl­ko mo­rałów co do­pat­rzeń
ta­kie bez polotu 

baj­ka dźwi­ga wiele morałów
i w tym jej piękno
piętno 

Madziu, faj­nie, że tak myślisz ;)

Ali­ce, mo­rał jest ta­ki, że dob­rze było po­pełnić tą myśl, aby zo­baczyć Ciebie tu­taj :) 

Gra­tuluję :-) lu­bię Cię tu oglądać, ja­ki z te­go morał?;/ 

A jed­na Onej­ka nies­kończe­nie wiele!
Gratki! 

Na­talia, wza­jem­nie poz­dra­wiam :) 

Natalia,
od przy­byt­ku głowa nie bo­li, a ta­kie z jed­nym... mo­rałem... obo­lałe... są całe... :P
Oboj­nac­two, to przykład sa­mowys­tar­czal­ności, po­siada­nie kom­ple­tu, a nie większej ilości. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

To się chy­ba ja­koś inaczej na­zywa Ar­turze
bez po­mocy wu­jos­twa strze­lam
że to oboj­nac­two
chy­ba
Poz­dro­wienia dla Onejki 

Oooo! Dob­re. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]