I jedna bajka może [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 10 opinii.

I jed­na baj­ka może mieć dwa mo­rały.

myśl dnia z 13 października 2017 roku
zebrała 12 fiszek • 11 października 2017, 08:50

i trzy może mieć

tyl­ko mo­rałów co do­pat­rzeń
ta­kie bez polotu 

baj­ka dźwi­ga wiele morałów
i w tym jej piękno
piętno 

Madziu, faj­nie, że tak myślisz ;)

Ali­ce, mo­rał jest ta­ki, że dob­rze było po­pełnić tą myśl, aby zo­baczyć Ciebie tu­taj :) 

Gra­tuluję :-) lu­bię Cię tu oglądać, ja­ki z te­go morał?;/ 

A jed­na Onej­ka nies­kończe­nie wiele!
Gratki! 

Na­talia, wza­jem­nie poz­dra­wiam :) 

Natalia,
od przy­byt­ku głowa nie bo­li, a ta­kie z jed­nym... mo­rałem... obo­lałe... są całe... :P
Oboj­nac­two, to przykład sa­mowys­tar­czal­ności, po­siada­nie kom­ple­tu, a nie większej ilości. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

To się chy­ba ja­koś inaczej na­zywa Ar­turze
bez po­mocy wu­jos­twa strze­lam
że to oboj­nac­two
chy­ba
Poz­dro­wienia dla Onejki 

Oooo! Dob­re. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:32cyt.adela do­dał no­wy tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]