Idz nawet przez ogień [...] – Cambel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cambel — zgromadziliśmy 3 opinie.

Idz na­wet przez ogień jeśli jes­teś cze­goś pe­wien.

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2017, 10:55

W ce­lu ra­towa­nia całkiem się zgadzam... 

... ir­racjo­nal­nie, gdy mam pew­ność wolę obejść ogień...

;-) 

I nie za­pom­nij zab­rać wiad­ra z wodą. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]