[...] i co z [...] – .charlotte.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .charlotte. — zgromadziliśmy 7 opinii.

[...] i co z te­go, prze­cież i tak nie wie­rzysz.

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 kwietnia 2010, 13:03

do pier­wsze­go cy­tatu za­pom­niałam dorzu­cić "więc obaj wierzą", ale przez łzy ki­jowo się widzi. 

Na­wet cep zbyt trudny:) 

nie wierzący wie­rzy, że go nie ma 

Ateizm tyl­ko i wyłącznie opiera się na nie wie­rze

Przed­szko­le pozdrawia. 

Ne­ver Ty to na prawdę jes­teś fas­cy­nująca. Skończ naj­pierw przed­szko­le. Po­tem się wy­powiadaj. Ateizm tyl­ko i wyłącznie opiera się na nie wie­rze, w to, że cze­goś nie ma. Możesz o tym ze [...] — czytaj całość

Tyg­rys, te­raz żeś walnął.. brak wiary to też ja­kaś wiara ? 

Wierzący wie­rzy w Bo­ga, zaś nie wierzący wie­rzy, że go nie ma, więc obaj wierzą... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tygrys

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]