Historia i polityka chodzą [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 2 opinie.

His­to­ria i po­lity­ka chodzą włas­ny­mi dro­gami, ale tyl­ko jed­na z nich jest drogą bez pow­ro­tu.

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2018, 17:36

Witam...
Dzięki za ory­ginalną ana­lizę :) 
Poz­dra­wiam :) 

Dob­re, choć ta dro­ga bez pow­ro­tu często pro­wadzi za­kosa­mi, mean­dra­mi, które wiodą przez zna­ne już oko­lice i można od­gadnąć niektóre szczegóły, ale po co, jak to wy­maga wy­siłku psychiczne­go i często wiąże się z niep­rzy­jem­nościami przy­goto­wany­mi przez tych, którzy mają włas­ny po­mysł na naszą drogę...
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]