Historia i polityka chodzą [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 2 opinie.

His­to­ria i po­lity­ka chodzą włas­ny­mi dro­gami, ale tyl­ko jed­na z nich jest drogą bez pow­ro­tu.

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2018, 17:36

Witam...
Dzięki za ory­ginalną ana­lizę :) 
Poz­dra­wiam :) 

Dob­re, choć ta dro­ga bez pow­ro­tu często pro­wadzi za­kosa­mi, mean­dra­mi, które wiodą przez zna­ne już oko­lice i można od­gadnąć niektóre szczegóły, ale po co, jak to wy­maga wy­siłku psychiczne­go i często wiąże się z niep­rzy­jem­nościami przy­goto­wany­mi przez tych, którzy mają włas­ny po­mysł na naszą drogę...
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 02:54whiterose do­dał no­wy tek­st Mamo, w zeszłe urodzi­ny [...]

dzisiaj, 02:48whiterose do­dał no­wy tek­st Lubię o so­bie myśleć [...]

dzisiaj, 02:39Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Niejedna praw­da się mi­ja [...]

dzisiaj, 02:25yestem sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 02:14yestem sko­men­to­wał tek­st para pa­ra

dzisiaj, 02:11yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem Ar­tur

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st Każda miłość spełniona, [...]

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte czwar­te

dzisiaj, 02:06yestem sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 01:33Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st I piętrzą się tyl­ko [...]