Historia i polityka chodzą [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 2 opinie.

His­to­ria i po­lity­ka chodzą włas­ny­mi dro­gami, ale tyl­ko jed­na z nich jest drogą bez pow­ro­tu.

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2018, 17:36

Witam...
Dzięki za ory­ginalną ana­lizę :) 
Poz­dra­wiam :) 

Dob­re, choć ta dro­ga bez pow­ro­tu często pro­wadzi za­kosa­mi, mean­dra­mi, które wiodą przez zna­ne już oko­lice i można od­gadnąć niektóre szczegóły, ale po co, jak to wy­maga wy­siłku psychiczne­go i często wiąże się z niep­rzy­jem­nościami przy­goto­wany­mi przez tych, którzy mają włas­ny po­mysł na naszą drogę...
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]