Gdy życie staje się [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 6 opinii.

Gdy życie sta­je się cu­dem, prob­le­my przes­tają mieć znacze­nie.

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2018, 13:22

Ro­zumiem, dla­tego na­pisałem, by nie zdążyły nas ośle­pić... cza­sami prob­lem, ja­kieś nie­szczęście, strach pot­ra­fi uk­raść wiarę w cud... za­myka­my z bólu, ze strachu oczy i nie dos­trze­gamy jak wiele cudów jest wokół nas.
Dob­ry tek­st, już wcześniej fishą rzuciłem.
Dob­ra­noc. :)) 

fyrfle
Życie jest piękne :))

har.monic
od­wrot­nie też :))

yes­tem
Prob­lem na­biera znacze­nia, gdy od­rzu­camy cud...
Dro­ga męki trwa cza­sami całe życie
A wy­baczyć so­bie bar­dzo ciężko
Ta­kich świadec­tw widzę tysiące
http://forum.gazeta.pl/forum/w,20823,130767352,130767352,prosze_pomozcie_juz_nie_daje_rady_.html

Onej­ko
Każde życie jest cudem

Dziękuję, dob­rej no­cy :)) 

Każde życie jest cu­dem. A prob­le­my zaw­sze się po­jawiają, wcześniej czy później. Nie ma życia bez problemowego. 

Ważne, by prob­le­my nie zdążyły nas ośle­pić na cuda...
Poz­dra­wiam. :)) 

Przy­naj­mniej nie stają się życiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2