Gdy życie staje się [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 6 opinii.

Gdy życie sta­je się cu­dem, prob­le­my przes­tają mieć znacze­nie.

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2018, 13:22

Ro­zumiem, dla­tego na­pisałem, by nie zdążyły nas ośle­pić... cza­sami prob­lem, ja­kieś nie­szczęście, strach pot­ra­fi uk­raść wiarę w cud... za­myka­my z bólu, ze strachu oczy i nie dos­trze­gamy jak wiele cudów jest wokół nas.
Dob­ry tek­st, już wcześniej fishą rzuciłem.
Dob­ra­noc. :)) 

fyrfle
Życie jest piękne :))

har.monic
od­wrot­nie też :))

yes­tem
Prob­lem na­biera znacze­nia, gdy od­rzu­camy cud...
Dro­ga męki trwa cza­sami całe życie
A wy­baczyć so­bie bar­dzo ciężko
Ta­kich świadec­tw widzę tysiące
http://forum.gazeta.pl/forum/w,20823,130767352,130767352,prosze_pomozcie_juz_nie_daje_rady_.html

Onej­ko
Każde życie jest cudem

Dziękuję, dob­rej no­cy :)) 

Każde życie jest cu­dem. A prob­le­my zaw­sze się po­jawiają, wcześniej czy później. Nie ma życia bez problemowego. 

Ważne, by prob­le­my nie zdążyły nas ośle­pić na cuda...
Poz­dra­wiam. :)) 

Przy­naj­mniej nie stają się życiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]