Gdy zatańczysz ze mną [...] – semmy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest semmy — zgromadziliśmy 0 opinii.

Gdy za­tańczysz ze mną os­tatni raz, w tę mroźną ,ciemną noc, przek­roczy­my ba­rierę is­tnienia i od­kry­jemy praw­dzi­wy świat.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2019, 13:29
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny