Uzjel
 14 kwietnia 2022 roku, godz. 15:46

Większość lekarstw przynosi ukojenie.
Ciała lub duszy..