dziurą mi w sercu [...] – apoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest apoo — zgromadziliśmy 7 opinii.

dziurą mi w ser­cu jes­teś
ciężkie ka­mienie twych bezsłów
we mnie rzucane
raną w umyśle
skręce­niem żołądka
każdą bolącą myślą nad ranem

a być miałeś szczęściem
pro­mieniem słońca złocistym
na łóżku mym miałeś mieć miejsce
pod księżycem sreb­rzys­tym
a..
dziurą mi w ser­cu jesteś
kulą roz­ry­wającą wnętrze
cóż żem CI zrobiła
że ra­nisz jeszcze i jeszcze..
choć niewi­doku twe­go doświad­czam co dzień

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2018, 19:46

Smut­kiem pi­sany ,ale bar­dzo ład­ny :)

poz­dra­wiam Ciepło :) 

zapach_bzu
piękny jest twój wier­sz i do mnie tra­fia.. na­wet bardzo 

Twój wier­sz przy­pom­niał mi mój ze sta­rych czasów:

Solą mi jesteś

Solą mi w oku
Zno­wu jesteś
Koszma­rem sennym
Co się śni na jawie
I osą co żądli
Uk­ry­ta w trawie

Jes­teś mi biletem
W jedną stronę
Rachun­kiem za wodę
Prąd i gaz
Fałszywą melodią
Którą grasz

Chmurą mi jesteś
Co burzę przynosi
Zgniłym owocem
Wśród owoców wielu
I moją pier­wszą i ostatnią
Myślą roz­pasłą w fotelu


Poz­dra­wiam i fisz zos­ta­wiam :) 

@ca­roly­na
ku­lami bra­ku uczuć..
@AMA dziękuję :p

@pa­pużka nies­te­ty ta­kie życie. 

nie tak łat­wo kochać jak ktoś ku­lami uczuć rani 

Jeszcze nie je­den pos­trzał przyj­dzie nam przeżyć. Niczym ser szwaj­car­ski, al­bo dziura­wy sweater. Im więcej ich po­siada­my, tym pa­radok­salnie wiat­ry lo­su nam nie straszne. 

Ładne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony