Dzień bez okazywania czułości [...] – To JA ! ®

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest To JA ! ® — zgromadziliśmy 5 opinii.

Dzień bez oka­zywa­nia czułości ukocha­nej oso­bie to dzień stracony.
Nie mar­nujmy życia na oka­zywa­nie obojętności i niechęci, gdyż żaden dzień się nie powtórzy!

myśl
zebrała 50 fiszek • 22 października 2012, 06:08

Na­wet krop­la drąży skałę, ty­le że wo­da ma czas nieog­ra­niczo­ny ramą urodzin i śmierci. 

Myślę...że oka­załeś.. 'ukocha­nej oso­bie' czułość .
I myślę... że to dzień stracony...
A, że nie powtórzy się ... to pew­ne jak mało...CO... 

...pięknie... 

bar­dzo dob­ra myśl 

Kiedyś...upływający czas roz­liczy nas z obojętności jak i niechęci nies­te­ty... wte­dy będzie nam trud­niej zawrócić a na oka­zywa­nie uczuć praw­do­podob­nie będzie już... za późno... pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]