Dzień bez okazywania czułości [...] – To JA ! ®

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest To JA ! ® — zgromadziliśmy 5 opinii.

Dzień bez oka­zywa­nia czułości ukocha­nej oso­bie to dzień stracony.
Nie mar­nujmy życia na oka­zywa­nie obojętności i niechęci, gdyż żaden dzień się nie powtórzy!

myśl
zebrała 50 fiszek • 22 października 2012, 06:08

Na­wet krop­la drąży skałę, ty­le że wo­da ma czas nieog­ra­niczo­ny ramą urodzin i śmierci. 

Myślę...że oka­załeś.. 'ukocha­nej oso­bie' czułość .
I myślę... że to dzień stracony...
A, że nie powtórzy się ... to pew­ne jak mało...CO... 

...pięknie... 

bar­dzo dob­ra myśl 

Kiedyś...upływający czas roz­liczy nas z obojętności jak i niechęci nies­te­ty... wte­dy będzie nam trud­niej zawrócić a na oka­zywa­nie uczuć praw­do­podob­nie będzie już... za późno... pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 05:51Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 00:11Naja sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.