Dzień bez okazywania czułości [...] – To JA ! ®

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest To JA ! ® — zgromadziliśmy 5 opinii.

Dzień bez oka­zywa­nia czułości ukocha­nej oso­bie to dzień stracony.
Nie mar­nujmy życia na oka­zywa­nie obojętności i niechęci, gdyż żaden dzień się nie powtórzy!

myśl
zebrała 50 fiszek • 22 października 2012, 06:08

Na­wet krop­la drąży skałę, ty­le że wo­da ma czas nieog­ra­niczo­ny ramą urodzin i śmierci. 

Myślę...że oka­załeś.. 'ukocha­nej oso­bie' czułość .
I myślę... że to dzień stracony...
A, że nie powtórzy się ... to pew­ne jak mało...CO... 

...pięknie... 

bar­dzo dob­ra myśl 

Kiedyś...upływający czas roz­liczy nas z obojętności jak i niechęci nies­te­ty... wte­dy będzie nam trud­niej zawrócić a na oka­zywa­nie uczuć praw­do­podob­nie będzie już... za późno... pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]