..dziękuję Ci zalitery które [...] – dybus77

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest dybus77 — zgromadziliśmy 4 opinie.

..dziękuję Ci 
za li­tery które w piękne słowa
.. w wier­szach składasz.

de­dyko­wane adk

myśl
zebrała 68 fiszek • 25 października 2012, 15:09

ja­kaś niepojętość mie­szka
we mnie

obok twoich ramion
cias­na doczesność
do­maga się
wieczności

zwie­dzasz mnie jak galerię
ob­razów bez wad

za ok­nem uczuć
perłowy zmierzch
budzi zas­pa­ny ranek
łagod­nym przymusem

znowu
przechodzę przez wczoraj

zos­taję tam,
gdzie two­je usta
i końcówki moich włosów
roz­rzu­cone na białej pościeli
(adk :)
_________________________________

...dziękuję Jo­lu...;):):)...poskładałam co nieco...zos­ta­wiam próbkę...:)

Grażyn­ko pięknie mnie wy­malo­wałaś...i to bez farb...:)
Ar­ti, łobuzie...:)

Marcinku...wiem...:)...dziękuję...;) 

Podzielam słowa w de­dykac­ji, wier­sze Ani czy­ta się z zachwy­tem. Czy­tam od daw­na i nie tyl­ko tu­taj ;)

Poz­dra­wiam ;) 

No..;))

To Ci się Efe­meryd­ko wier­sz piękny napisał..;))
PLA­GIAT!!! ;))

Jo­la, de­dykac­ja uza­sad­niona, je­no czy An­dzia da nam ja­ki to­mik w pre­zen­cie, to pe­wien nie jestem..;)) 

Piękna de­dykac­ja Jo­lu ;)
I ja dołożę kil­ka słów, oczy­wiście in­spi­rowa­nych wier­sza­mi Ani,
wraz z gra­tulac­ja­mi na okazję wy­dania pier­wsze­go to­miku poez­ji, wieści roz­chodzą się try­bem na­tychmias­to­wym ;)

A ona tyl­ko
pochy­la się lekko
nad słowem

kreśli zna­ki
płaszczyznom
ra­my
zakłada duszy

ot­wiera ok­na dla
szeptu
i ser­ca nie chce
ro­zumem spowiadać

na­turę zakłada
na drugą stronę

i konwalie
zry­wa o świcie
nie sobie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Efemeryda60

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]