Dylatacja czasu, przez pryzmat [...] – AmbitnyMiś

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AmbitnyMiś — zgromadziliśmy 5 opinii.

Dy­latac­ja cza­su, przez pryz­mat rzeczy­wis­tości nam zna­nej , tworzy ową rzeczy­wis­tość uni­katową i niepowtarzalną
nietu­zin­kową i nieko­piowalną , a na­wet wręcz idealną ...

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 września 2010, 11:22

Aku­rat mam w szko­le te­maty o dy­latac­ji czasu:)

Od­kryć no­wy świat, cza­sem na­wet tu, gdzie żyje­my... Bez względu na to, co niesie los:) 

mmmmmmmrrrrrruuuuuu i do wyr­ka .... ;] 

Cieszę się ,że wra­casz do for­my.Z każdą chwilą sił na­bieraj,bo wiesz jak jest tu i te­raz tyl­ko się liczy.
Życie nieus­tannie nas doświad­cza,mu­simy nau­czyć się wy­ciągać z te­go lek­cje na przyszłość.

Mi­lusiej nie­dzieli Misiu:)) 

troche czas mi się wyd­lużył i roz­ciągnąl , ale po­zos­ta­wił po so­bie in­spi­rujące doświad­cze­nia i jużem jes­tem na swoim miej­scu, może jeszcze nie w for­mie, ale każda mi­nuta mi po­maga ...;] bo tak to jest jak się wi­ta miej­sce w cza­sie
poz­dro Mo­tyl­ku zwiew­ny i powabny 

Cześć Iwa­nie długo cię nie było widać 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]