Strange one Adam
 24 stycznia 2023 roku, godz. 21:14

Droga do szczęścia nie ma początku ani końca. To nie główny nurt z miliardami dopływów. Gdzie każda para oczu wyznacza początek jednego z nich.

eyesOFsoul Kaś(ka)
 24 stycznia 2023 roku, godz. 18:23

Poszłabym w stronę…
Droga do szczęścia to umiejętność dotrzymywania sobie słowa.

Shadow Work Shadow Work
 23 stycznia 2023 roku, godz. 11:36

Hm, a w jaki sposób poznać, jakiej części siebie nie akceptujemy? Biorąc pod uwagę, iż jest to niejednokrotnie część wyparta gdzieś do "krainy cienia"

charlotte. Karolina  23 stycznia 2023 roku, godz. 13:12

To trudna praca, bo wymaga dużej uważności na siebie, obserwacji i ta droga się nie kończy, bo wciąż dowiadujemy się o sobie nowych rzeczy. Praca z myślami i zauważenie, które nasze zachowania, czy sposoby myślenia nie są dla nas wspierające. Akceptacja obecnego stanu rzeczy i uświadomienie sobie prawd o sobie to pierwszy krok do zmiany.

Irracja Grzegorz, Antoni.
 23 stycznia 2023 roku, godz. 10:48

... a czasami od akceptacji tego, kto szczere serce ofiarowuje...