6 marca 2014 roku, godz. 10:38  6,4°C

" D*pa..." wyraża więcej, niż tysiąc słów...

czarna mamba Hanna
 6 marca 2014 roku, godz. 11:45

jest jeszcze ch.j :)