Dostałam ideał. Ideał, dla [...] – Sidka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sidka — zgromadziliśmy 1 opinia.

Dos­tałam ideał. Ideał, dla które­go byłam, jes­tem i będę ni­kim. Tak właści­wie to wca­le go nie dos­tałam. Jes­tem jak dziec­ko, które­mu ktoś dał nową za­bawkę a po­tem od ra­zu ją zab­rał. Dziec­ko, które z krzy­kiem błaga o od­da­nie przed­miotu. Je­dyna różni­ca między mną a dziec­kiem jest ta­ka, że nie byłeś, nie jes­teś dla mnie przed­miotem ani za­bawką, ale spełnieniem marzeń.

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 stycznia 2010, 19:59

Ach ja­kie praw­dzi­we... Dziec­ka płacz może ktoś wysłucha, ale nasz płacz nie po­może nam zos­tać pokochanym... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]