Dostałam ideał. Ideał, dla [...] – Sidka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sidka — zgromadziliśmy 1 opinia.

Dos­tałam ideał. Ideał, dla które­go byłam, jes­tem i będę ni­kim. Tak właści­wie to wca­le go nie dos­tałam. Jes­tem jak dziec­ko, które­mu ktoś dał nową za­bawkę a po­tem od ra­zu ją zab­rał. Dziec­ko, które z krzy­kiem błaga o od­da­nie przed­miotu. Je­dyna różni­ca między mną a dziec­kiem jest ta­ka, że nie byłeś, nie jes­teś dla mnie przed­miotem ani za­bawką, ale spełnieniem marzeń.

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 stycznia 2010, 19:59

Ach ja­kie praw­dzi­we... Dziec­ka płacz może ktoś wysłucha, ale nasz płacz nie po­może nam zos­tać pokochanym... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]