Dorastam. Pierwszy raz poczułam [...] – Sidka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sidka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Do­ras­tam. Pier­wszy raz poczułam że wyrzu­cam z siebie resztki dziecka.
Pier­wszy raz w życiu poczułam, że mogę ko­goś po­kochać całko­wicie bez strachu.

myśl • 1 lutego 2010, 23:12

... po­rażki też się zdarzają... ale to chy­ba nie powód by uciekać... i tak wiem że potrafisz...

:-) 

Nie wyrzu­caj z siebie dziec­ka,zacho­waj w so­bie pier­wias­tek dziecięctwa...do­rośli to też dzieci. 

jajecznica..
wybacz. 

Gniot.

Jes­tem prze­kona­na, że każdy zacho­wuje w so­bie choć cząstkę dziec­ka, z te­go się nie wyrasta.
Dru­ga część kiepściut­ka strasznie. Zno­wu miłość w brzyd­kim opakowaniu. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz