17 listopada 2019 roku, godz. 11:13  18,3°C
Edytowano  17 listopada 2019 roku, godz. 11:14

dobro nie unieszczęśliwia...

AMA Agnieszka
 1 grudnia 2019 roku, godz. 21:53

taa...

stepbyson ifan
 17 listopada 2019 roku, godz. 14:11

"to dla twojego dobra"