Dla idei to nawet [...] – Sierjoża

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sierjoża — zgromadziliśmy 16 opinii.

Dla idei to na­wet kro­wa nie chce się ocielić.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 kwietnia 2019, 21:18

Och no już nie do­pytuj. Czasami. 

We kos­ciele to wi­no pijeta? 

Nie nie piłam mało piję bo wie­cznie do kos­cioła jeżdzę. Mam to czas? 

Jo to tyl­ko lo­rajl, naj­lep­szy do sma­kowa­nio. Piłas kiedy ze szklanki 

Tak. Ko­lego ty­le pyszności na­robiłam a jem jak ptaszek.
A ty wa­lisz spirit? 

Smakowoł? 

Ma­zur­ka w so­botę a i owszem. 

Ku­ry sku­bię ze pirzy ze­byś mog­la ro­bić pier­si z dzi­kim ryżym. A ma­zur­ka nie ugotowałoś? 

A co ty we no­cy po­rabiosz. We koszach gerzebiesz? 

Nie. Po­tem śmier­dzi mi w całym mie­szka­niu . Wjet­rzę miesiąca­mi.
Ro­biłam dziś pier­si z ryżem . Ba­nal­ne. Ba­nały są najlepsze. 

piórem2

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]