Dla idei to nawet [...] – Sierjoża

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sierjoża — zgromadziliśmy 10 opinii.

Dla idei to na­wet kro­wa nie chce się ocielić.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 kwietnia 2019, 19:18

Ma­zur­ka w so­botę a i owszem. 

Ku­ry sku­bię ze pirzy ze­byś mog­la ro­bić pier­si z dzi­kim ryżym. A ma­zur­ka nie ugotowałoś? 

A co ty we no­cy po­rabiosz. We koszach gerzebiesz? 

Nie. Po­tem śmier­dzi mi w całym mie­szka­niu . Wjet­rzę miesiąca­mi.
Ro­biłam dziś pier­si z ryżem . Ba­nal­ne. Ba­nały są najlepsze. 

Jo to we no­cy spać ni mo­ge, za du­zo mum do ro­boty. To co żeś plac­ki gotowała? 

Moźli­we że sam se w łeb strze­lił.
Idę spać jes­tem wyrąba­na przed święta­mi led­wo żyję.
Mój per­frkcjo­nizm mnie kiedyś do­bije.
Pa. Wpa­daj czasami. 

Jak to? Ło mat­ko, ti Stacha zabiny? 

Skąd mam wjedzieć. Nie zbam gościa . Ja­kiś się tu kręcił. Ale żeby za­raz umierać?

No chy­ba że z po­wodu tej tan­de­ty którą tu wy­pisują. Wciąż piszą o swoich " wac­kach al­bo że za duży al­bo że za mały al­bo że bez­ro­bot­ny. To in­nych te­matów już nie na?
Oczy­wiście wszys­tko w b. poetyc­ki sposób.
Wciąż nie mogę się poz­bierać po tej zbrod­ni. Wiesz. 

Usza­nowa­nie, Pióro, prow­da to że Stacho Kum­pa sie przekryncił? 

Wi­taj. Spraw by nie było tu tak nud­no.
To ja­kaś apikalipsa. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]