dlaczego świat tak bogaty nie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 13 opinii.

dlacze­go świat tak bogaty
nie może upo­rać się z głodem?

na­karm głod­nych i daj pić spragnionym
a przes­taną cię słuchać...

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 listopada 2018, 13:13

Ni­by ma, ale niektórzy bar­dzo... oszczędzają ten or­gan... ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Człowiek ma mózg, szko­da, że co­raz częściej tyl­ko dla pod­trzy­mania fun­kcji życiowych..." pić, jeść, spać, jak Tam­gothi ...ech :( 

Ojej, za­pachniało... Wołomi­nem . :P
Każdy ko­lej­ny rząd jest twórcą dziadów, na­wet ba­by się nie uchro­niły... ;)
Dla­tego spróbuję stanąć w ob­ro­nie pol­skiego... dziados­twa... :P:D
Bez­myślność, krótkowzroczność, chci­wość elit zmienia ludzi w zdziczałe i cho­re zwierzęta...
Dziękuję za ciekawą opi­nię. :)) 

cóż, życie to jest wal­ka, co da­rowa­ne szyb­ko zapominane..
i to przysłowie zna­ne - Nie żałuj dziada, bo jak dziad odżyje, to cię torbą zabije
PO­MAGAM - zwierzętom :) 

Czy­li liczysz na zwrot... z pro­cen­tem? :D
Mi­rek, to do­tyczy tych, którzy uwiel­biają spra­wować władzę. :) 

ale nie ku­mam, po co mają mnie słuchać? 

ja daję tym co wiem, że od­dadzą i po­tem znów przyjdą pożyczyć :) 

Dzięki. 1 i 2 też się sta­rałem, ale nie tra­fiłem w Twój gust. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

3 i 4 wers ładniejsze 

Tak i gra­bić ich z te­go, co jeszcze mają cennego... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]