dlaczego świat tak bogaty nie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 15 opinii.

dlacze­go świat tak bogaty
nie może upo­rać się z głodem?

na­karm głod­nych i daj pić spragnionym
a przes­taną cię słuchać...

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 listopada 2018, 13:13

Może tak być, ale ja na­wet nie chcę, żeby od­da­wali mi. Niech staną na no­gi i po­magają in­nym, w gor­szym położeniu. Po­maga­nie in­nym uszlachet­nia, zys­kują obie strony.
Poz­dra­wiam. :)) 

Choć może być tak, że kiedyś nie od­dadzą i i tak będę mu­siał im dać, modlę się, aby tak niebyło, ale to trud­ne przy­pad­ki ludzi, którym la­ta życie koło ich bez­myślności. Daj Boże, żeby jed­nak nie. 

Ni­by ma, ale niektórzy bar­dzo... oszczędzają ten or­gan... ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Człowiek ma mózg, szko­da, że co­raz częściej tyl­ko dla pod­trzy­mania fun­kcji życiowych..." pić, jeść, spać, jak Tam­gothi ...ech :( 

Ojej, za­pachniało... Wołomi­nem . :P
Każdy ko­lej­ny rząd jest twórcą dziadów, na­wet ba­by się nie uchro­niły... ;)
Dla­tego spróbuję stanąć w ob­ro­nie pol­skiego... dziados­twa... :P:D
Bez­myślność, krótkowzroczność, chci­wość elit zmienia ludzi w zdziczałe i cho­re zwierzęta...
Dziękuję za ciekawą opi­nię. :)) 

cóż, życie to jest wal­ka, co da­rowa­ne szyb­ko zapominane..
i to przysłowie zna­ne - Nie żałuj dziada, bo jak dziad odżyje, to cię torbą zabije
PO­MAGAM - zwierzętom :) 

Czy­li liczysz na zwrot... z pro­cen­tem? :D
Mi­rek, to do­tyczy tych, którzy uwiel­biają spra­wować władzę. :) 

ale nie ku­mam, po co mają mnie słuchać? 

ja daję tym co wiem, że od­dadzą i po­tem znów przyjdą pożyczyć :) 

Dzięki. 1 i 2 też się sta­rałem, ale nie tra­fiłem w Twój gust. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło