Dlaczego ludzie poddają sie [...] – sellmeheaven

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sellmeheaven — zgromadziliśmy 2 opinie.

Dlacze­go ludzie pod­dają sie tuż przed osiągnięciem celu?* przep­raszam za to, ale sa­ma so­bie próbu­je za­dać to py­tanie..

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 kwietnia 2010, 19:48

a może dos­trzeg­liśmy in­ny - lep­szy cel ? (+) 

Może dla­tego że myślą o tym ce­lu ja­ko czymś bar­dzo od­ległym nie dos­trze­gając te­go jak blis­ko już są i bo­ja się dal­szej często bar­dzo ciężkiej dro­gi...Ale to tyl­ko mo­je przy­puszcze­nia :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

punto

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]