Czy mogłabym dostać w [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 25 opinii.

Czy mogłabym dos­tać w końcu swój pre­zent, na który wciąż składam zamówienie; Boże?

myśl • 6 grudnia 2017, 15:19

Wciąż liczę na in­te­ligen­cję owe­go kru­ka.
Nic więcej. 

i tu się mylisz...
a może wszys­tko przed Tobą? 

Bożen­ka złoż rek­la­mację no ile można czekać?;)pozdrawiam 

Prze­rek­la­mowa­ne raczej. 

"Nie zap­la­ciłam a ile bie­rze nie znam staw­ki? Może pin­cet "

Ceną jest Mądrość,stawką Cierpliwość.
Po­wodze­nia Bożen­ko :) 

moj nie moj wdech wydech 

Nie znasz go, to nie id iot a wdech on jest twój. 

nie la­taj za nim
broń boże(na) 

69 km. 

Tak to na­pew­no, to inaczej bym nie pisała. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń