Czy mogłabym dostać w [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 25 opinii.

Czy mogłabym dos­tać w końcu swój pre­zent, na który wciąż składam zamówienie; Boże?

myśl • 6 grudnia 2017, 15:19

Wciąż liczę na in­te­ligen­cję owe­go kru­ka.
Nic więcej. 

i tu się mylisz...
a może wszys­tko przed Tobą? 

Bożen­ka złoż rek­la­mację no ile można czekać?;)pozdrawiam 

Prze­rek­la­mowa­ne raczej. 

"Nie zap­la­ciłam a ile bie­rze nie znam staw­ki? Może pin­cet "

Ceną jest Mądrość,stawką Cierpliwość.
Po­wodze­nia Bożen­ko :) 

Nie znasz go, to nie id iot a wdech on jest twój. 

69 km. 

Tak to na­pew­no, to inaczej bym nie pisała. 

Czy na pew­no to cze­go prag­niesz jest tym, cze­go prag­nie dla Ciebie Bóg?.... Po­gadaj z Nim o tym.... Bo może On ma in­ny, może lep­szy plan? Nick Vu­jicic kiedyś opub­li­kował 3 odpowiedzi [...] — czytaj całość

Ja? Dla mnie???
Bożen­ko, od ni­kogo cze­goś ta­kiego nie wymagam.
Ja tu zaglądam w poszu­kiwa­niu słów, a nie bra­kującej połówki.
Muszę już na dzi­siaj kończyć.
Dzięki za miłą rozmowę.
Dob­rej nocy. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Mam­bo w po­ziomie [...]

wczoraj, 21:25lebo do­dał no­wy tek­st Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś [...]