Kasik Kaśka
 25 lipca 2013 roku, godz. 13:46

Pragnienia sprawiają, że do nich dążymy, więc w sumie jest nam potrzebne ;)

Sadako Sandra
 25 lipca 2013 roku, godz. 12:11

Zwykle pragniemy czegoś czego tak naprawdę nie chcemy... I na odwrót...

"By­wa tak, że cze­goś bar­dzo nie chce­my mieć...A kiedy te­go nie dos­ta­niemy czu­jemy smu­tek i rozczarowanie... "