Czuję się dziś tak [...] – Raspberry

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Raspberry — zgromadziliśmy 9 opinii.

Czuję się dziś tak dob­rze, jak ro­werzys­ta w oku­larach prze­ciwsłonecznych w trak­cie ule­wy. Kon­kret­niej nic mnie nie ob­chodzi.
Choć nie wi­dać słońca na niebie, świeci mi w duszy tak moc­no że nic nie jest w sta­nie te­go słońca choćby zasłonić.

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 lipca 2017, 16:19

Dla mnie to kil­ko­ro ludzi i kil­ka miejsc. 

Kwes­tia te­go jak ro­zumiesz "cały świat". 

Nie no, całego świata nie pot­rze­buję na pewno. 

Yes­tem, trochę o to mi chodziło. Może bar­dziej, że w tym mo­men­cie kon­kret­nym a nie zaw­sze. W sen­sie jak człowiek dob­rze się czu­je to nic nie jest w sta­nie te­go zmienić na­wet po­goda :)

Miłego wieczoru:))

Fyr­fle,
Ro­wer , tran­sport pub­liczny czy spa­cer nieis­totne. Ważne, że uśmiech na twarzy i można pędzić na spot­ka­nie z całym światem ;) 

W su­mie nie jeżdżę ro­werem na­wet sa­mocho­dem nie kieru­je ale fakt dob­rze jest 

kiedy ja się tak poczuję ponownie 

To dobrze 

A u mnie zaw­sze słońce, bez względu na po­godę i porę. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Bar­dzo traf­nie od­da­ny nas­trój , w bu­meran­gu
Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 17:48róż li­la sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:41Si.si do­dał no­wy tek­st listownik

dzisiaj, 17:33Whitename do­dał no­wy tek­st Narealina

dzisiaj, 17:31LenaK do­dał no­wy tek­st wygodnie jest myśleć w [...]

dzisiaj, 17:31natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Jasne je­den in­te­ligen­tny brał [...]

dzisiaj, 17:25PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Międzyświat

dzisiaj, 17:25Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

dzisiaj, 17:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:21LenaK sko­men­to­wał tek­st Bywa, że siły dość, [...]

dzisiaj, 17:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pomaluj świat pasją, to [...]