Kedar Radek
 5 stycznia 2021 roku, godz. 20:43

Bo jaki cel miałby byt, gdyby był pozbawiony uczuć?
Podoba mi się.