człowiek ma wolną [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

człowiek ma wolną wolę
ale niektóre rzeczy trze­ba zro­bić szyb­ko

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 grudnia 2018, 16:26

Cho­ciaż po­woli jest... zwyk­le przy­jem­niej. ;)
Dzięki za od­wie­dzi­ny.
Dob­ra­noc. :)) 

Cza­sami na­wet błys­ka­wicznie :-) 

Tak by­wa, ale w tam­tym mo­men­cie uważałeś podjętą de­cyzję, za najlepszą.
Nie zna­my przyszłości, cza­sami mu­simy de­cyzję podjąć w ułam­ku se­kun­dy mając tyl­ko strzępy wie­dzy, al­bo błędne da­ne. Strażak ura­tował dziec­ko z pożaru, [...] — czytaj całość

Kiedyś szyb­ko dla wy­gody ko­legi za­decy­dowałem, 10 mi­nut później człowiek nie żył, trze­ba z tym żyć. 

Michał, Onej­ka, Cris, bar­dzo dziękuję za Wasze opi­nie i za... szybką reak­cję. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Prawidłowo...
Poz­dra­wiam :) 

właści­wie masz rację, po co dys­ku­tować , dać w pysk i po spra­wie :D 

tak, bez miej­sca na błąd świat byłby nieludzki. 

Tak mi przyszło do głowy po przeczy­taniu tek­stu ~Zo­fiji :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło