człowiek ma wolną [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

człowiek ma wolną wolę
ale niektóre rzeczy trze­ba zro­bić szyb­ko

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 grudnia 2018, 16:26

Cho­ciaż po­woli jest... zwyk­le przy­jem­niej. ;)
Dzięki za od­wie­dzi­ny.
Dob­ra­noc. :)) 

Cza­sami na­wet błys­ka­wicznie :-) 

Tak by­wa, ale w tam­tym mo­men­cie uważałeś podjętą de­cyzję, za najlepszą.
Nie zna­my przyszłości, cza­sami mu­simy de­cyzję podjąć w ułam­ku se­kun­dy mając tyl­ko strzępy wie­dzy, al­bo błędne da­ne. Strażak ura­tował dziec­ko z pożaru, [...] — czytaj całość

Kiedyś szyb­ko dla wy­gody ko­legi za­decy­dowałem, 10 mi­nut później człowiek nie żył, trze­ba z tym żyć. 

Michał, Onej­ka, Cris, bar­dzo dziękuję za Wasze opi­nie i za... szybką reak­cję. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Prawidłowo...
Poz­dra­wiam :) 

właści­wie masz rację, po co dys­ku­tować , dać w pysk i po spra­wie :D 

tak, bez miej­sca na błąd świat byłby nieludzki. 

Tak mi przyszło do głowy po przeczy­taniu tek­stu ~Zo­fiji :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]