Często zatapiamy smutki tam, [...] – Diamentowa Sól

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Diamentowa Sól — zgromadziliśmy 7 opinii.

Często za­tapiamy smut­ki tam, gdzie chce­my, żeby wypłynęły.

myśl
zebrała 174 fiszki • 30 listopada 2013, 13:45

To praw­da :) 

Z za­mie­rzo­nym skut­kiem, tak przy­pad­kiem ;) 

Oby tyl­ko w pra­widłowym miej­scu ;) 

trze­ba to­pić smut­ki trzeba 

Ja­kie to ludzkie, smu­tek to nieo­dzow­na część samotności. 

Pot­rze­ba tros­ki, opieki, by­cia, bliskości... 

A my ko­biety cze­kamy na przys­tojne­go ry­baka z wędką :-P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

OGRODY-MARZEŃ

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]