Czasem lepiej być niewielką [...] – Pechowa_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pechowa_ — zgromadziliśmy 3 opinie.

Cza­sem le­piej być niewielką dro­binką w tłumie pięknych replik,
gdzie każdy prześci­ga naj­lep­sze tren­dy za­pomi­nając o pros­to­cie...

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 kwietnia 2018, 19:33

Dzięku­je Wam spra­wiliście uśmiech na Mo­jej twarzy,który dzi­siaj ja­koś potrzebuje...

Bu­ziaki :) 

Czter­dzieści ko­pii uśmie­chu Giocon­dy i tyl­ko je­den z... piep­rzy­kiem. 
Tyl­ko ten zos­ta­nie zauważony, choćby był dziełem je­dynie... muchy. ;)
Faj­na myśl.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

True :))
Na­reszcie jes­teś!
Poz­dra­wiam naj­mi­lej :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]