Czasem lepiej być niewielką [...] – Pechowa_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pechowa_ — zgromadziliśmy 3 opinie.

Cza­sem le­piej być niewielką dro­binką w tłumie pięknych replik,
gdzie każdy prześci­ga naj­lep­sze tren­dy za­pomi­nając o pros­to­cie...

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 kwietnia 2018, 19:33

Dzięku­je Wam spra­wiliście uśmiech na Mo­jej twarzy,który dzi­siaj ja­koś potrzebuje...

Bu­ziaki :) 

Czter­dzieści ko­pii uśmie­chu Giocon­dy i tyl­ko je­den z... piep­rzy­kiem. 
Tyl­ko ten zos­ta­nie zauważony, choćby był dziełem je­dynie... muchy. ;)
Faj­na myśl.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

True :))
Na­reszcie jes­teś!
Poz­dra­wiam naj­mi­lej :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 21:03Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Łatwiej ne­gować, niż wal­czyć [...]

dzisiaj, 20:55finezja sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

dzisiaj, 20:46finezja sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 20:36finezja sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 20:35cyt.adela do­dał no­wy tek­st Człowiek z Wos­ku

dzisiaj, 20:31finezja sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 20:12cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 19:27Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 18:46Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]