Czasem lepiej być niewielką [...] – Pechowa_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pechowa_ — zgromadziliśmy 3 opinie.

Cza­sem le­piej być niewielką dro­binką w tłumie pięknych replik,
gdzie każdy prześci­ga naj­lep­sze tren­dy za­pomi­nając o pros­to­cie...

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 kwietnia 2018, 19:33

Dzięku­je Wam spra­wiliście uśmiech na Mo­jej twarzy,który dzi­siaj ja­koś potrzebuje...

Bu­ziaki :) 

Czter­dzieści ko­pii uśmie­chu Giocon­dy i tyl­ko je­den z... piep­rzy­kiem. 
Tyl­ko ten zos­ta­nie zauważony, choćby był dziełem je­dynie... muchy. ;)
Faj­na myśl.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

True :))
Na­reszcie jes­teś!
Poz­dra­wiam naj­mi­lej :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 11:58Badylek sko­men­to­wał tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 11:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Ciało i krew

dzisiaj, 10:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

dzisiaj, 10:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

dzisiaj, 09:01fyrfle do­dał no­wy tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 08:49Whitename do­dał no­wy tek­st Ta więź znaczy dla [...]

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***