Czasami wystarczy się zatrzymać, [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 5 opinii.

Cza­sami wys­tar­czy się zat­rzy­mać, by przejść do wie­czności.

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 stycznia 2018, 10:27

Dziękuję :))
i wza­jem­nie! :) 

a ja się tu zat­rzy­małam na chwilkę;)miłego dnia 

Dzięki za od­wie­dzi­ny :) 
Miłego weeken­du! Baw­cie się dob­rze :)) 

Kwiat, który się nie roz­wi­ja, zaczy­na za­mierać. Traf­ne spostrzeżenie!

Ps.Art. to było nie fair, her­ba­ta na monitorze:)) 

Tak, np. na środ­ku dro­gi. ;)
A tak po­ważniej, to pot­rze­buje­my cza­su na ref­lek­sję, by nie zginąć...
Dobre.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)