luterin luterin
 24 stycznia 2019 roku, godz. 18:36

Smutny to czas i bliżej coraz te przeprowadzki na tamtą stronę.
Nas wszystkich. Żyjmy póki jesteśmy...