Co widzisz patrząc na [...] – untouchedgirl

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest untouchedgirl — zgromadziliśmy 0 opinii.

Co widzisz pat­rząc na oczy? Czym one są dla ciebie? Narządem wzro­ku, częścią ciała? A może czymś pięknym, czymś w co możesz wpat­ry­wać się godzinami?
Co widzisz w oczach? Pus­tkę otoczoną ko­lorową tęczówką?
Nie będę za­dawała ci już więcej py­tań. Po­wiem ci co ja widzę w twoich oczach.
Widzę smu­tek, ra­dość, roz­cza­rowa­nie, niechęć, op­ty­mizm, łzy ? zarówno te gorzkie, jak i te prze­pełnione słodyczą. Widzę dro­gi które prze­mie­rzałeś, wszys­tko to co widziałeś, ale także to, co było obok i cze­go nie dos­trzegłeś. Widzę w nich całe two­je życie.
Chcesz zo­baczyć to, co dla mnie jest całym życiem? To spójrz mi w oczy. Co po­wie­działeś? Że widzisz tyl­ko siebie? Tyl­ko? Czy­li, że dla ciebie to nic?
Ja­kie życie jest za­baw­ne. Dla sa­mego siebie jes­teś tyl­ko sobą, a dla mnie jes­teś wszys­tkim...

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 września 2009, 19:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]