Cmentarze i szpitale pełne [...] – Krio

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Krio — zgromadziliśmy 23 opinie.

Cmen­tarze i szpi­tale pełne są osób, które na drodze "miały pier­wszeństwo".

myśl dnia z 19 kwietnia 2017 roku
zebrała 15 fiszek • 17 kwietnia 2017, 19:32

Oho, ro­bienie z siebie męczen­ni­ka... A to nowość...
Mat­suo Bashō za­pew­nię się w gro­bie przew­ra­ca jak widzi haiku o "wiep­rzach, piep­rzach i... fallusach".

Ja ze swo­jej stro­ny kończę g*wno-burzę jak się tu rozpętała i [...] — czytaj całość

PA­NOWIE, CIER­PI­CIE NA BAR­DZO NIEPO­WAŻNE CHOROBY,
ALE TO NIE ZWAL­NIA MNIE OD MOD­LITWY ZA WAS.
Kur*wa mać, miast poczy­tać dob­re tek­sty na "cytkach",
będę te­raz klęczeć i mod­lić się za dwóch cy­tato­wych doopków i lizusów.
Ja pier*dolę :) 

Kopnęło Cię odrębne zda­nie na te­mat Her­berta i za­raz fuczysz jak jeż. Ogłosiłaś się też gu­ru od psalmów. Nie zno­sisz ja­kiej­kolwiek kry­tyki i wy­magasz uwiel­bienia, po czym jak ów jeż zni­kasz pod [...] — czytaj całość

Strze­lał nie będą, na pyszałków szko­da na­boi:) ta­ki je­den z dru­gim no­sa zad­rze i nie mi­nie 5mi­nut, wyrżnie glebę i kark skręci.

Cieka­we jak by twój "idol" cię naz­wał - li­zi-rzy­cią? Swoją drogą [...] — czytaj całość

rżniesz głupa ?
doopę liżesz?
dość seksu:)
wejdź choćby w google
i nie strze­laj do mnie fałszy­wy człowieku i por­ta­lowy re­kolek­cjo­nis­to. Jes­teś żałosny....
dobranoc. 

Ko­go ni­by spla­giato­wał konkretnie? 

U Ciebie, to nor­ma, pro­fes­jo­nal­nie(?) zrzy­nasz, kil­kadziesiąt osób przed Tobą to za­pisało, a jeszcze więcej powiedziało.
"Hu­ber­tow­ski"..., pra­wie mnie roz­ba­wiłeś.Wiel­kie li­tery..., były za­sad­ne, miernoto.
Czu­jesz się dot­knięty? Ja bardziej.
Przep­roś tych, których bez­czel­nie splagiatowałeś.
CZEKAM. 

To może za­miast mo­jej (zde­cydo­wanie pleb­so­wej) lub ja­kiej­kolwiek in­nej myśli użyt­kowni­ka, po­win­ni dać...hmmm. DWIE myśli Her­berta? xD

Do­dat­ko­wo nie używaj łas­ka­wie ta­kiej psycho­logicznej zag­ry­weczki jak porówny­wanie do auto­ryte­tu. Czuję się dot­knięty ta­kim porównaniem, [...] — czytaj całość

Chy­ba ro­zumiem fyr­fla hehe 

fyr­fle, Ty nie jes­teś idiotą, jes­teś tym, które­mu opłaca się w da­nej chwi­li, być ta­kim, żeby ta chwi­la przy­niosła Ci korzyści.
A jeśli już przy­niesie, głupców wyśmiejesz.
Czy brzydzę się taką pos­tawą? TAK.

A co do HER­BERTA, bądź tak up­rzej­my nieuku i zamilcz!
Jasne? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***